SPRÅKKURSER till företag och organisationer

Vi utbildar er personal i engelska, franska, italienska, spanska och svenska.
Vi erbjuder språkutbildningen  företaget för ökad effektivitet och minskat tidsspill.  Språkundervisningen skräddarsys för att passa företaget eller organisationens behov på bästa sätt. Ni väljer själva hur intensivt ni vill läsa. Vi har uppdrag för bl.a. Albany, Tek, SCA, IES.

”Too many European companies are losing out on business contracts because of poor language skills and a lack of knowledge of other cultures.”                                    Europeiska kommissionen                                                                                                                         


SPRÅKKURSER till PRIVATPERSONER

                Kurser i engelska, franska, italienska, spanska och svenska.
                                        

Kurser erbjuds på alla nivåer.
Kurser erbjuds i grupp eller enskilt.
Språkkurserna i grupp startar vanligtvis höst och vår och brukar innefatta 10 lektioner à 1,5 timme en gång i veckan. 
Individuella eller skräddarsydda kurser erbjuds i moduler. Kurslängden och kursintensitet                                         anpassas då efter den enskildes eller gruppens behov eller önskemål. Kursstart enligt överenskommelse.
Skolungdom erbjuds läxhjälp i flertalet ämnen.