ÖVERSÄTTNING - TOLKNING

Vi utför översättningar av 
litterära, vetenskapliga och akademiska texter, manuskript, artiklar, korrespondens, broschyrer, hemsidor och manualer.
Vi översätter till och från svenska på språken engelska - franska - italienska. 
Vi översätter även mellan dessa språk, exempelvis
engelska - franska, franska - italienska eller italienska - engelska
Vi erbjuder dessutom tolkningsservice i Halmstad med omnejd vid bl.a. mässor, konferenser och kundbesök
Ingen simultantolkning.