Om språk

Dagens  Nyheter 2011-09-28: Lagerbäcks bristade språkkunskaper

Dagens Nyheter 2012-11-18: Zlatan-docka förändrar det franska språket

Hallandsposten 2013-01-18: Guardiola pluggar tyska

Dagens Nyheter 2013-03-29: Språkgrodor

Dagens Nyheter 2013-06-23: Handbok ska göra Parisborna trevligare

Svenskt Näringsliv 2011-09-21: Språk - en väg in i arbetslivet

Council of Europe: Fakta och kul om språk

Europeiska Kommissionen: Languages for growth

ELAN-rapporten: Effekterna på EU-ekonomin av bristande språkkunskaper i företagen

PIMLICO-rapporten: The link between use of language and export and performance

Dagens Nyheter 2016-12-27: Nyordlistan 2016

Svenska Dagbladet 2017-10-18: Polisen lär sig arabiska

Hallandsposten 2018-03-22: Gulldén måste lära sig franska

 

Testa dig själv.

Du kan själv testa nivån på dina språkkunskaper med
Europarådets självbedömningsmall.